Glogster: creació d'un mural

Glogster és un lloc web que ens permetrà crear murals a la nostra mida. Aquest eina pot ser molt interessant d'utilitzar amb els nostres alumnes. És important que els infants aprenguin a fer exposicions, a expressar oralment els treballs que els professors els proposen, ... Així doncs, podem utilitzar aquest recurs perquè els infants aprenguin a remarcar els aspectes claus d'allò que estem treballant, a sintetitzar la informació bàsica, a saber explicar allò que hem resumit, entre d'altres. Tanmateix, abans de començar a treballar amb aquest eina, cal ensenyar els aspectes bàsics del seu funcionament, ja que tot i que sigui fàcil d'utilitzar, pot ser complicat per a aquelles persones que no estan acostumades a fer servir aquest tipus de programes online.


Tal i com ens diu Anna Pérez, utilitzar el Glogster ens pots servir per al següent:
  • Com a suport a una explicació oral
  • Recull de vídeos i enllaços
  • Esquemes visuals
  • Mural convertit en web

Comentaris